PRIVACYBELEID DECODEB


Over ons privacybeleid


DecoDeb geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor logische doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaropvolgende ontsloten dienstverlening van DecoDeb. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/06/2021, met de uitgever van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle beperkte versies. Dit risico beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw
gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Ingebouwde kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens overzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeling met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stellen, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopifyis op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.


Webhosting Shopify

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namen ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij-metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijn Domein heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is verplicht op grond van de overeenkomst tot geheimhouding.


E-mail en mailinglijsten
Wij maken voor ons regulier zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIp en Shopify. Deze partij heeft passende technische en functionele maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer.

Betalingsverwerkers
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals portemonnee- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie benut zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals inbegrepen- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna gebruikt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de verdere dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een recensie achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam gelijk op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact opnemen met je opnemen om een ​​toelichting op je recensie te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een ​​review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens eenvoudig met het doel je uit te nodig om een ​​recensie achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om je persoonsgegevens
te beschermen. WebwinkelKeur gebruikt zich het recht voor ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek
PostNL
Als je een bestelling bij ons plaats is het onze taak om uw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL deelnemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als je een bestelling bij ons plaats is het onze taak om je pakket te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL deelnemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


DPD
Als je een bestelling bij ons plaats is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD deelnemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding
Jortt
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jortt. Wij kunnen mogelijk je naam, adres en woonplaatsgegevens en details delen met betrekking tot je bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen. Jortt is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens behandelen. Jortt gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan met je gegevens om en hebben technisch passende en problematische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als je via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan met je gegevens om en hebben technisch passende en problematische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan een boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke bevoegdheid.


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
verdere dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In overtuigende gevallen kan DecoDeb op grond van een wettelijk verplichte grondslag worden aangehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens terwijl je cliënt van ons gebogen is. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren voordat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangegeven zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van verplichte administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de verplichte termijn bewaart. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben gemaakt.


Je rechten
Op grond van de dubbele Nederlandse en Europese wetgeving zijn bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens betrokken die door of namen ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en conventionele van je gegevens enkel naar je bij ons bekend e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde gegevens, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en methoden van gegevens ontvangen je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daarom herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekend e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daarom herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekend e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daardoor herleidbaar zijn, te lastig. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daarom herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekend e-mailadres afschriften of manipulator van alle gegevens over je die wij hebben computers of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer gegarandeerd kan zijn.


Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in dubbele gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van DecoDeb. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in verwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of conventionele van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend inzetten. Je hebt bovendien het recht om niet aan een indirecte manipulatie van profiling te worden uitgevoerd. Wij verwerken je gegevens niet op wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Koekjes
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is verplicht op grond van onbeperkte wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan ​​en de analytische informatie is te gebruiken voor andere Google-diensten.


Koekjes van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies staat vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe risico's gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens;

  • DecoDeb
    Pastoor Vinkesteynstraat 17
  • 2295LN Kwintsheul Nederland
  • Telefoonnummer (06) 4985-9395
  • E-mail info@decodeb.nl
    Contactpersoon voor privacyzaken Sandy Schepers